Today:
A a
dad  
     
B01            M03

 
   
              สวัสดีครับ ผมนายรามธนะ  วิจิตรการ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้อาสาพี่น้องประชาชนมาทำงานเพื่อพัฒนาเทศบาลของเรา  ผมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในการทำงานต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ตั้งแต่การบริหารจัดการที่ดี ทีมงานที่ดี บุคลากรที่ดี รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน และตลอดระยะเวลาที่ผมได้เป็นนายกเทศมนตรีนั้น ผมได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี ทำให้การงานลุล่วงไปได้ด้วยดี  
              ผมหวัง และมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวบางหลวงมีความสุข และนำพาเทศบาลของเราให้เจริญก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
   
ขอบคุณครับ  
B02  
(นายรามธนะ  วิจิตรการ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง  
     

กิจกรรมเทศบาล

งานดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง...
08 ธ.ค. 2559 07:15 - Super Userงานดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง

งานดูโคลนลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบา [ ... ]

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลบางหลวง 19 กค.56...
22 พ.ย. 2557 23:48 - Super User

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลบ [ ... ]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Other Articles